[ΟΠΣ 5052062] BioPrivacy: Ανάπτυξη και αξιολόγηση (validation) ενός ολοκληρωμένου συστήματος συμπεριφορικής βιομετρικής συνεχούς αυθεντικοποίησης (Behavioral Biometrics Continuous Authentication – BBCA)

 

Ένταξη της Πράξης «BioPrivacy: Ανάπτυξη και αξιολόγηση (validation) ενός ολοκληρωμένου συστήματος συμπεριφορικής βιομετρικής συνεχούς αυθεντικοποίησης (Behavioral Biometrics Continuous Authentication – BBCA)» με Κωδικό ΟΠΣ 5052062 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail