[ΟΠΣ 5048225] ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΑΓΡΟ-ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ (SPIN ADSORPTION): ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΗΛΙΔΩΝ

 

Ένταξη της Πράξης «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΑΓΡΟ-ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ (SPIN ADSORPTION): ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΗΛΙΔΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5048225 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail