[ΟΠΣ 5049903] Αυτοματοποιημένος εντοπισμός θέσης σφάλματος σε συστήματα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση καινοτόμου αλγορίθμου εντοπισμού και ενδεικτικών διελεύσεως σφάλματος

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Αυτοματοποιημένος εντοπισμός θέσης σφάλματος σε συστήματα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση καινοτόμου αλγορίθμου εντοπισμού και ενδεικτικών διελεύσεως σφάλματος» με Κωδικό ΟΠΣ 5049903 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail