[ΟΠΣ 5005377] Αυτοματοποιημένη μεθοδολογία παραγωγής και εκτέλεσης δεδομενο-κεντρικών πολυ-επίπεδων προσεγγιστικών ισοδύναμων εφαρμογών για ετερογενείς πλατφόρμες υπολογισμού

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Αυτοματοποιημένη μεθοδολογία παραγωγής και εκτέλεσης δεδομενο-κεντρικών πολυ-επίπεδων προσεγγιστικών ισοδύναμων εφαρμογών για ετερογενείς πλατφόρμες υπολογισμού» με Κωδικό ΟΠΣ 5005377 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail