[ΟΠΣ 5005352] Αυτόματη Ανάλυση και Επεξεργασία Νομικών Κειμένων για την Μετατροπή τους σε Ανοικτά Νομικά Δεδομένα

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Αυτόματη Ανάλυση και Επεξεργασία Νομικών Κειμένων για την Μετατροπή τους σε Ανοικτά Νομικά Δεδομένα» με Κωδικό ΟΠΣ 5005352 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail