[ΟΠΣ 5050635] Άυλο κεφάλαιο, χρηματοδότηση και τραπεζικό σύστημα

 

Ένταξη της Πράξης «Άυλο κεφάλαιο, χρηματοδότηση και τραπεζικό σύστημα» με Κωδικό ΟΠΣ 5050635 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail