[ΟΠΣ 5005039] Αξιοποίηση επίδρασης πεδίων σε κατάλληλους νανοσωματιδιακούς φορείς για σύγχρονες βιοϊατρικές εφαρμογές

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Αξιοποίηση επίδρασης πεδίων σε κατάλληλους νανοσωματιδιακούς φορείς για σύγχρονες βιοϊατρικές εφαρμογές » με Κωδικό ΟΠΣ 5005039 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail