[ΟΠΣ 5047965] Αξιολόγηση των χωρικών αβεβαιοτήτων που εισάγει η χρήση της Απεικόνισης Μαγνητικού Συντονισμού στον καθορισμό των όγκων-στόχων και της επίδρασης τους στο σχεδιασμό στερεοτακτικής ακτινοθεραπείας σε ασθενείς με πολλαπλές εγκεφαλικές μεταστάσεις

 
Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail