[ΟΠΣ 5005182] Αξιολόγηση της συνεισφοράς του συστήματος αυτόματης μελωδικής εναρμόνισης CHAMELEON προς την ενίσχυση της ανθρώπινης δημιουργικότητας στο πεδίο της μουσικής

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Αξιολόγηση της συνεισφοράς του συστήματος αυτόματης μελωδικής εναρμόνισης CHAMELEON προς την ενίσχυση της ανθρώπινης δημιουργικότητας στο πεδίο της μουσικής» με Κωδικό ΟΠΣ 5005182 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail