[ΟΠΣ 5004351] Αξιολόγηση της συνεισφοράς επιμέρους μηχανισμών στην ανθεκτικότητα εχθρών γεωπονικού ενδιαφέροντος στα εντομοκτόνα, καθώς και του ρόλου των διαγνωστικών στη διαχείριση προγραμμάτων καταπολέμησης

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Αξιολόγηση της συνεισφοράς επιμέρους μηχανισμών στην ανθεκτικότητα εχθρών γεωπονικού ενδιαφέροντος στα εντομοκτόνα, καθώς και του ρόλου των διαγνωστικών στη διαχείριση προγραμμάτων καταπολέμησης» με Κωδικό ΟΠΣ 5004351 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail