[ΟΠΣ 5047761] Αξιολόγηση της στεφανιαίας αθηροσκλήρωσης: μια νέα ολοκληρωμένη,ανατομό-λειτουργική,μορφολογική και βιο-μηχανική προσέγγιση

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Αξιολόγηση της στεφανιαίας αθηροσκλήρωσης: μια νέα ολοκληρωμένη,ανατομό-λειτουργική,μορφολογική και βιο-μηχανική προσέγγιση» με Κωδικό ΟΠΣ 5047761 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail