[ΟΠΣ 5047787] Αξιολόγηση της πιθανής ευεργετικής επίδρασης της Μεσογειακής Διατροφής ως πρότυπου αειφόρου διατροφής στην ψυχική υγεία και την ευζωία του φοιτητικού πληθυσμού των ελληνικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων

 

Ένταξη της Πράξης «Αξιολόγηση της πιθανής ευεργετικής επίδρασης της Μεσογειακής Διατροφής ως πρότυπου αειφόρου διατροφής στην ψυχική υγεία και την ευζωία του φοιτητικού πληθυσμού των ελληνικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων» με Κωδικό ΟΠΣ 5047787 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-
2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail