[ΟΠΣ 5048922] ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΙΚΡΟΦΥΣΑΛΙΔΩΝ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΠΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΑ ΛΙΠΙΔΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗΣ ΡΟΗΣ

 

Ένταξη της Πράξης «ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΙΚΡΟΦΥΣΑΛΙΔΩΝ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΠΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΑ ΛΙΠΙΔΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗΣ ΡΟΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5048922 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail