[ΟΠΣ 5005623] «Αριθμητική και πειραματική προσομοίωση (καθολικού) λυγισμού υπόγειων αγωγών λόγω υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας»

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Αριθμητική και πειραματική προσομοίωση (καθολικού) λυγισμού υπόγειων αγωγών λόγω υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5005623 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail