[ΟΠΣ 5050602] Αρχιτεκτονικές Διασταυρούμενων Αγωγών με Διατάξεις 1D1M για Νευρομορφικούς Υπολογισμούς

 

Ένταξη της Πράξης «Αρχιτεκτονικές Διασταυρούμενων Αγωγών με Διατάξεις 1D1M για Νευρομορφικούς Υπολογισμούς» με Κωδικό ΟΠΣ 5050602 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail