[ΟΠΣ 5049025] Αποτίμηση και Χαρτογράφηση της Ποιότητας Ζωής στη Μητροπολιτική Αθήνα

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Αποτίμηση και Χαρτογράφηση της Ποιότητας Ζωής στη Μητροπολιτική Αθήνα» με Κωδικό ΟΠΣ 5049025 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail