[ΟΠΣ 5125722] Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2021 -2022 στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2021 -2022 στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» με Κωδικό ΟΠΣ 5125722 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail