[ΟΠΣ 5063785] Απόκτηση Ακαδημαϊκής & Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 στο Πανεπιστήμιο Πατρών

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής & Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 στο Πανεπιστήμιο Πατρών» με Κωδικό ΟΠΣ 5063785 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail