[ΟΠΣ 5005675] Αποκρυπτογραφώντας την μικροβιακή μαύρη ύλη με την γονιδιωματική ενός κυττάρου: η περίπτωση της λιμνοθάλασσας του Αιτωλικού (DaMaSC)

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Αποκρυπτογραφώντας την μικροβιακή μαύρη ύλη με την γονιδιωματική ενός κυττάρου: η περίπτωση της λιμνοθάλασσας του Αιτωλικού (DaMaSC)» με Κωδικό ΟΠΣ 5005675 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail