[ΟΠΣ 5000045] Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

 Αναρτήθηκε

Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5000045 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014 – 2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail