[ΟΠΣ 5049038] Από τον αρχαίο ναό στη χριστιανική εκκλησία: ο μετασχηματισμός της ιερής τοπογραφίας στην Ακρόπολη της Ελεύθερνας

 

Ένταξη της Πράξης «Από τον αρχαίο ναό στη χριστιανική εκκλησία: ο μετασχηματισμός της ιερής τοπογραφίας στην Ακρόπολη της Ελεύθερνας» με Κωδικό ΟΠΣ 5049038 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail