[ΟΠΣ 5004563] Από το καράβι στο διαμέρισμα / Min alkarep ila ashaqah

 

Ένταξη της Πράξης «Από το καράβι στο διαμέρισμα / Min alkarep ila ashaqah» με Κωδικό ΟΠΣ 5004563 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail