[ΟΠΣ 5007303] «Από τις λαϊκές αγορές στις οικογενειακές επιχειρήσεις στα Russian markets: μία οριζόντια οικονομία των “φτωχών” ως στρατηγική επιβίωσης των επαναπατρισθέντων από την πρώην ΕΣΣΔ από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 έως και σήμερα»

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Από τις λαϊκές αγορές στις οικογενειακές επιχειρήσεις στα Russian markets: μία οριζόντια οικονομία των “φτωχών” ως στρατηγική επιβίωσης των επαναπατρισθέντων από την πρώην ΕΣΣΔ από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 έως και σήμερα» με Κωδικό ΟΠΣ 5007303 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail