[ΟΠΣ 5007508] Από την Κατά Νόμο Κατάθεση στην Ιστοσυγκομιδή έργων στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες-σύγχρονες εφαρμογές δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας WebLibLaw (Web Archiving in Public Libraries and IP Law)

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Από την Κατά Νόμο Κατάθεση στην Ιστοσυγκομιδή έργων στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες-σύγχρονες εφαρμογές δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας WebLibLaw (Web Archiving in Public Libraries and IP Law)» με Κωδικό ΟΠΣ 5007508 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail