[ΟΠΣ 5004918] Από τη φιλανθρωπία στο κράτος πρόνοιας: Αναπηρία και αναπηρικό κίνημα στην Ελλάδα της Μεταπολίτευσης

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Από τη φιλανθρωπία στο κράτος πρόνοιας: Αναπηρία και αναπηρικό κίνημα στην Ελλάδα της Μεταπολίτευσης» με Κωδικό ΟΠΣ 5004918 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail