[ΟΠΣ 5047864] Από-διαΜΜΕσολαβώντας τα κοινωνικά κινήματα στην Ελλάδα της κρίσης: μία κριτική ανάλυση των επικοινωνιακών στρατηγικών που ακολούθησαν τα κινήματα απέναντι στα κυρίαρχα ΜΜΕ και το ευρύτερο κοινό

 

Ένταξη της Πράξης «Από-διαΜΜΕσολαβώντας τα κοινωνικά κινήματα στην Ελλάδα της κρίσης: μία κριτική ανάλυση των επικοινωνιακών στρατηγικών που ακολούθησαν τα κινήματα απέναντι στα κυρίαρχα ΜΜΕ και το ευρύτερο κοινό» με Κωδικό ΟΠΣ 5047864 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail