[ΟΠΣ 5049428] Αντισεισμικός Σχεδιασμός Υπεράκτιων Ανεμογεννητριών: Απόσβεση Ενέργειας Πασσάλων Θεμελίωσης και Επίδραση Ρευστοποίησης

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Υπεράκτιων Ανεμογεννητριών: Απόσβεση Ενέργειας Πασσάλων Θεμελίωσης και Επίδραση Ρευστοποίησης» με Κωδικό ΟΠΣ 5049428 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail