[ΟΠΣ 5005295] Αντιπαραθέσεις για το Μάθημα των Θρησκευτικών στη Δημόσια Εκπαίδευση. Χαρτογράφηση του Εννοιολογικού Πλαισίου του Ζητήματος και των Απόψεων Θεσμικών Παραγόντων του Σχολικού και Κοινωνικού Περιβάλλοντος

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Αντιπαραθέσεις για το Μάθημα των Θρησκευτικών στη Δημόσια Εκπαίδευση. Χαρτογράφηση του Εννοιολογικού Πλαισίου του Ζητήματος και των Απόψεων Θεσμικών Παραγόντων του Σχολικού και Κοινωνικού Περιβάλλοντος» με Κωδικό ΟΠΣ 5005295 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail