[ΟΠΣ 5048954] Anthro-bombing: Αφηγηματικοί πειραματισμοί για τον σχεδιασμό μιας πλατφόρμας δημόσιας ανθρωπολογίας

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Anthro-bombing: Αφηγηματικοί πειραματισμοί για τον σχεδιασμό μιας πλατφόρμας δημόσιας ανθρωπολογίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5048954 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail