[ΟΠΣ 5004852] Ανθεκτικότητα πληθυσμών του φυτοπαθογόνου μύκητα Penicillium expansum σε μυκητοκτόνα και τρανσκριπτομική διερεύνηση του μηχανισμού πολλαπλής ανθεκτικότητας (MDR)

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Ανθεκτικότητα πληθυσμών του φυτοπαθογόνου μύκητα Penicillium expansum σε μυκητοκτόνα και τρανσκριπτομική διερεύνηση του μηχανισμού πολλαπλής ανθεκτικότητας (MDR)» με Κωδικό ΟΠΣ 5004852 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail