[ΟΠΣ 5048452] Ανίχνευση και περιγραφή κατολισθητικών φαινομένων μικρής έκτασης με τη συνδυαστική χρήση μη επανδρωμένου εναερίου μέσου (UAV) και επίγειου LIDAR

 

Ένταξη της Πράξης «Ανίχνευση και περιγραφή κατολισθητικών φαινομένων μικρής έκτασης με τη συνδυαστική χρήση μη επανδρωμένου εναερίου μέσου (UAV) και επίγειου LIDAR» με Κωδικό ΟΠΣ 5048452 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail