[ΟΠΣ 5047642] Ανίχνευση και Κατάταξη Κακόβουλου Λογισμικού μέσω Χρονικά Μεταβαλλόμενων Γραφημάτων Διακριτής και Σωρευτικής Δομικής Εξέλιξης

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Ανίχνευση και Κατάταξη Κακόβουλου Λογισμικού μέσω Χρονικά Μεταβαλλόμενων Γραφημάτων Διακριτής και Σωρευτικής Δομικής Εξέλιξης» με Κωδικό ΟΠΣ 5047642 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail