[ΟΠΣ 5005792] Ανίχνευση αλλοιώσεων του μαστού με Τομοσύνθεση και προηγμένες τεχνικές Αντίθεσης Φάσης

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Ανίχνευση αλλοιώσεων του μαστού με Τομοσύνθεση και προηγμένες τεχνικές Αντίθεσης Φάσης.» με Κωδικό ΟΠΣ 5005792 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail