[ΟΠΣ 5050178] Άνεση, αντιληπτή ποιότητα αέρα και πραγματική περιβαλλοντική επιβάρυνση σε γραφεία μοντέρνων κτιρίων σε επιβαρυμένες περιοχές

 

Ένταξη της Πράξης «Άνεση, αντιληπτή ποιότητα αέρα και πραγματική περιβαλλοντική επιβάρυνση σε γραφεία μοντέρνων κτιρίων σε επιβαρυμένες περιοχές» με Κωδικό ΟΠΣ 5050178 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail