[ΟΠΣ 5047903] Αναζήτηση Νέας Φυσικής με το Πείραμα ATLAS στο LHC με “έμμεσες” μεθόδους που χρησιμοποιούν πρωτοποριακές τεχνικές στατιστικής ανάλυσης και στηρίζονται σε Γενικευμένες Θεωρίες Πεδίου

 

Ένταξη της Πράξης «Αναζήτηση Νέας Φυσικής με το Πείραμα ATLAS στο LHC με “έμμεσες” μεθόδους που χρησιμοποιούν πρωτοποριακές τεχνικές στατιστικής ανάλυσης και στηρίζονται σε Γενικευμένες Θεωρίες Πεδίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5047903 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail