[ΟΠΣ 5070656] Αναβάθμιση της ποιότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του_Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

Ένταξη της Πράξης «Αναβάθμιση της ποιότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του_Υποστήριξη ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5070656 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail