[ΟΠΣ 5124141] «Αναβάθμιση της ποιότητας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του-Υποστήριξη της ΜΟ.ΔΙ.Π

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Αναβάθμιση της ποιότητας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του-Υποστήριξη της ΜΟ.ΔΙ.Π» με Κωδικό ΟΠΣ 5124141 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail