[ΟΠΣ 5129464] Αναβάθμιση της ποιότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του _ Υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ του ΠΚ

 

Ένταξη της Πράξης «Αναβάθμιση της ποιότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του _ Υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ του ΠΚ» με Κωδικό ΟΠΣ 5129464 και ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail