[ΟΠΣ 5129665] Αναβάθμιση της Ποιότητας του Ιονίου Πανεπιστημίου, για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του – Υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ Ι.Π.

 

Ένταξη της Πράξης «Αναβάθμιση της Ποιότητας του Ιονίου Πανεπιστημίου, για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του – Υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ Ι.Π.» με Κωδικό ΟΠΣ 5129665 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail