[ΟΠΣ 5123946] Αναβάθμιση της ποιότητας του ΕΑΠ, για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του_Υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ του ΕΑΠ

 

Ένταξη της Πράξης «Αναβάθμιση της ποιότητας του ΕΑΠ, για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του_Υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ του ΕΑΠ» με Κωδικό ΟΠΣ 5123946 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail