[ΟΠΣ 5130608] Αναβάθμιση της Ποιότητας του ΑΠΘ, για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του _Υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ ΑΠΘ

 

Ένταξη της Πράξης «Αναβάθμιση της Ποιότητας του ΑΠΘ, για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του _Υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ ΑΠΘ» με Κωδικό ΟΠΣ 5130608 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail