[ΟΠΣ 5123951] Αναβάθμιση της ποιότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία της –Υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ

 

Ένταξη της Πράξης «Αναβάθμιση της ποιότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία της –Υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ» με Κωδικό ΟΠΣ 5123951 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail