[ΟΠΣ 5123942] Αναβάθμιση της ποιότητας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία της – Υποστήριξη της ΜΟ.ΔΙ.Π. της ΑΣΚΤ

 

Ένταξη της Πράξης «Αναβάθμιση της ποιότητας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία της – Υποστήριξη της ΜΟ.ΔΙ.Π. της ΑΣΚΤ» με Κωδικό ΟΠΣ 5123942 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail