[ΟΠΣ 5007907] Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» με Κωδικό ΟΠΣ 5007907 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail