[ΟΠΣ 5010059] Αναβάθμιση και διεύρυνση του θεσμού της Μαθητείας – Συμπράξεις Μαθητείας

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Αναβάθμιση και διεύρυνση του θεσμού της Μαθητείας – Συμπράξεις Μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ 5010059 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail