[ΟΠΣ 5048939] Ανατομική μελέτη παραλλαγών της πρόσφυσης του έσω επιγονατιδομηριαίου συνδέσμου. Απεικονιστική και εμβιομηχανική αποτίμηση των τεσσάρων πιο διαδεδομένων τεχνικών ανακατασκευής του, σε περιπτώσεις οξείας ρήξης του

 

Ένταξη της Πράξης «Ανατομική μελέτη παραλλαγών της πρόσφυσης του έσω επιγονατιδομηριαίου συνδέσμου. Απεικονιστική και εμβιομηχανική αποτίμηση των τεσσάρων πιο διαδεδομένων τεχνικών ανακατασκευής του, σε περιπτώσεις οξείας ρήξης του.» με Κωδικό ΟΠΣ 5048939 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail