[ΟΠΣ 5004411] Ανάπτυξη υβριδικών 2Δ υλικών-περοβσκιτών για ενίσχυση της απόδοσης των περοβσκιτικών φωτοβολταϊκών κυψελίδων

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Ανάπτυξη υβριδικών 2Δ υλικών-περοβσκιτών για ενίσχυση της απόδοσης των περοβσκιτικών φωτοβολταϊκών κυψελίδων» με Κωδικό ΟΠΣ 5004411 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail