[ΟΠΣ 5047631] ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΞΕΙΔΙΚΩΝ ΙΣΧΥΡΑ-ΑΝΑΓΩΓΙΚΩΝ ΑΝΟΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ-ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ -ΦΛΟΓΑΣ

 

Ένταξη της Πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΞΕΙΔΙΚΩΝ ΙΣΧΥΡΑ-ΑΝΑΓΩΓΙΚΩΝ ΑΝΟΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ-ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ -ΦΛΟΓΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5047631 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail