[ΟΠΣ 5047362] Ανάπτυξη Υπολογιστικής Μεθοδολογίας για το Βέλτιστο Σχεδιασμό Πτερωτών εντός Δακτυλίου

 

Ένταξη της Πράξης «Ανάπτυξη Υπολογιστικής Μεθοδολογίας για το Βέλτιστο Σχεδιασμό Πτερωτών εντός Δακτυλίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5047362 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail