[ΟΠΣ 5004712] Aνάπτυξη βιοδραστικών επιθεμάτων για την αντιμετώπιση οξέων και χρόνιων ελκών και τραυμάτων με χρήση της τεχνολογίας τρισδιάστατης εκτύπωσης

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Aνάπτυξη βιοδραστικών επιθεμάτων για την αντιμετώπιση οξέων και χρόνιων ελκών και τραυμάτων με χρήση της τεχνολογίας τρισδιάστατης εκτύπωσης.» με Κωδικό ΟΠΣ 5004712 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail